Az Igazgatási osztály adminisztratív és technikai támogatást nyújt az emberi erőforrásokat, a költségvetési és stratégiai tervezést, a jogi ügyeket, a közbeszerzést, a könyvelést, az infrastruktúrát és a biztonságot illetően.

A Könyvelési tisztviselő

A Könyvelési tisztviselőt az Igazgatótanács nevezi ki, és a feladatai ellátása során függetlenül jár el. A Könyvelési tisztviselő és csapata felel a bevételeknek, kiadásoknak és kimutatásoknak a hatályos szabályok és előírások szerinti kezeléséért. Felelős továbbá a pénztárkezelésért, valamint a Fordítóközpont tevékenységeihez kapcsolódó számlázásért. E feladatok ellátása érdekében a Könyvelési tisztviselő szorosan együttműködik az Európai Bizottsággal, az Európai Számvevőszékkel és külső könyvvizsgálókkal.

A Költségvetési és stratégiai tervezési részleg

A Költségvetési és stratégiai tervezési részleg gondoskodik arról, hogy a Fordítóközpont pénzgazdálkodása megfelelően működjön, és megfeleljen a vonatkozó szabályoknak és előírásoknak. Összehangolja a Fordítóközpont költségvetésének kidolgozását és nyomon követését, és szoros kapcsolatot tart fenn a Fordítóközpont ügyfeleivel, hogy költségvetési előrejelzéseiket figyelembe vehesse a Fordítóközpont bevételi előirányzatának meghatározásához.

További fontos feladata a pénzügyi ügyletek előzetes és utólagos ellenőrzése.

E részleg hangolja össze a Fordítóközpont többéves stratégiájának és munkaprogramjainak kidolgozását és végrehajtását. Emellett az éves tevékenységi jelentések elkészítésében is közreműködik. Ezenkívül összehangolja és felügyeli a kockázatkezelés és a belső ellenőrzés végrehajtását.

A Jogi ügyek részleg

A Jogi ügyek részleg kezeli a Fordítóközpontnál a működése során esetlegesen felmerülő jogi ügyeket. Peres eljárásokban képviseli a Fordítóközpontot.

E részleg feladata továbbá, hogy megszövegezze és gondozza a Fordítóközpont és annak ügyfelei közötti megállapodásokat. Emellett kezeli a Fordítóközpont beszállítóival és szolgáltatóival fennálló szerződéseket érintő ügyeket, és jogi tanácsokkal látja el a Fordítóközpont vezetőségét.

Annak érdekében, hogy különféle szakterületeken tudjon fordításokat készíteni, a Fordítóközpont összeállítja és folyamatosan aktualizálja a Fordítóközpont ügyfeleinek tevékenységi területére szakosodott külső nyelvi szolgáltatók névsorait. Ebből a célból a részleg nyilvános közbeszerzési eljárásokat szervez.

A Létesítmények és biztonság csoport

A Létesítmények és biztonság csoport gondoskodik arról, hogy a Fordítóközpont alkalmazottai, adatai, épületei és berendezései megfelelő védelemben részesüljenek a biztonsági fenyegetésekkel szemben, továbbá gondoskodik az egészségvédelmi és biztonsági szabályok betartásáról. A csoport kezeli az ingó és ingatlan vagyontárgyakat, és a Fordítóközpont működésének súlyos zavara esetén felel az ügyvitel folytonosságának megszervezéséért. A csoport emellett támogatja környezetvédelmi intézkedések végrehajtását a Fordítóközpontnál, és felhívja az alkalmazottak figyelmét a hulladékgazdálkodás jelentőségére.

Az Emberi erőforrások részleg

Az Emberi erőforrások részleg feladata, hogy kidolgozza, összehangolja és végrehajtsa az e területre vonatkozó politikákat, továbbá tanácsokat adjon és iránymutatást nyújtson a Fordítóközpont vezetőségének és személyzetének az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás témájában. Szerepe különösen a személyzet tagjainak és a gyakornokoknak a válogatásához, felvételéhez és karrierfejlesztéséhez kapcsolódik (képzések, a készségek kezelése, teljesítményértékelés és előléptetés). A részleg emellett a személyzeti kiadásokkal kapcsolatos költségvetési és pénzügyi kérdésekkel is foglalkozik.