A Fordítóközpont külső nyelvi szolgáltatókat kizárólag hivatalos közbeszerzési eljárások keretében vesz fel, amelyeket a TED e-közbeszerzési platformon és a Központ honlapján tesznek közzé. Nagyon kivételes esetekben (különösen, de nem kizárólag szokatlan szakterületek és/vagy speciális nyelvi kombinációk esetén) azonban különféle nyelvi szolgáltatásokat tárgyalásos eljárás (egyedi szerződések) útján szervezünk ki, amennyiben Ön megfelel a következő feltételeknek:

1.    Ön az EU valamelyik tagállamában székhellyel rendelkezik, vagy 
2.    Ön nem uniós tagállamban élő uniós polgár, és szabadúszóként dolgozik (a nem uniós székhelyű ügynökségek nem tartoznak ebbe a kategóriába).

Amennyiben Ön megfelel a fent említett feltételeknek és fordítási, szerkesztési (nem anyanyelvi beszélő által írt szöveg egynyelvű lektorálása), utószerkesztési (minimális és teljes utószerkesztés), feliratozási vagy átírási szolgáltatásokat kínál uniós nyelvekről és nyelvekre, és kivételes alapon tárgyalásos eljárás (egyedi szerződések) útján szeretne velünk dolgozni:

1.    Kérjük, hogy a lehető legpontosabban töltse ki ezt a dokumentumot.
2.    Küldje el e-mailben önéletrajzával együtt a következő e-mail-címre: freelance-database@cdt.europa.eu

 

Nem uniós nyelvek
A Fordítóközpont olyan nyelvi szolgáltatókat is keres, akik uniós nyelv-nem uniós nyelv (beleértve a regionális és kisebbségi nyelveket is) vagy nem uniós nyelv-nem uniós nyelv nyelvkombinációkban (pl. kínairól japánra) nyújtanak szolgáltatásokat. Az ilyen (uniósról nem uniósra és nem uniósról nem uniósra) nyelvkombinációk esetében az uniós polgárok és nyelvi szolgáltatók szintén a fent említett eljárás (1. és 2. pont) útján vehetik fel velünk a kapcsolatot.

 

Átvételi elismervény
Amint benyújtotta spontán jelentkezését, átvételi elismervényt küldünk Önnek. Ha az elemzést követően önéletrajzának és dokumentumainak megítélése pozitív, felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy bekérjük a többi szükséges dokumentumot.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Fordítóközpont tárgyalásos eljárásokra vonatkozó adatbázisában való regisztráció nem kötelezi a Központot arra, hogy az adatbázisban szereplő cégeknek vagy egyéneknek megbízást adjon, ezért hangsúlyozzuk, hogy a regisztráció nem garantál megbízást.

 

Adatvédelem 
Az önéletrajzban és a kitöltött jelentkezési lapon megadott személyes adatok kezelésére a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2018. október 23-i, (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kerül sor.

A Központ ezeket az adatokat kizárólag jelentkezésének elemzése céljából dolgozza fel annak érdekében, hogy a nyelvi szolgáltatókat regisztrálja az adatbázisban. Az űrlapokat a kézhezvételüktől számítva legfeljebb 12 hónapig őrzik meg, és ezt követően megsemmisítik/törlik őket.

A személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos részletekért forduljon a Központhoz (freelance-database@cdt.europa.eu) vagy a Központ adatvédelmi tisztviselőjéhez (data-protection@cdt.europa.eu).