A többi uniós intézményhez és szervhez hasonlóan a Fordítóközpont is különböző szinteken, különböző dokumentumokkal tervezi meg tevékenységeit. A többéves stratégia a következő évekre vonatkozó jövőképet stratégiai célok formájában tartalmazza, amelyeket a referencia-időszak során elérendő konkrét stratégiai célkitűzésekként és végrehajtandó stratégiai kezdeményezésekként határoz meg részletesen. A referencia-időszakban a stratégia végrehajtása a fő teljesítménymutatók segítségével számszerűsíthető. A stratégia végrehajtásának részleteit a Fordítóközpont többéves programozási dokumentumokban és éves munkaprogramokban határozza meg. A stratégia és a munkaprogramok végrehajtásának eredményeit a Fordítóközpont éves tevékenységi jelentései foglalják össze. A stratégiában és a munkaprogramokban kijelölt tevékenységek finanszírozásához a Fordítóközpont éves költségvetéseket készít, amelyet a programozási dokumentumokkal együtt az Igazgatótanács fogad el. A Fordítóközpont költségvetése az adott évben várható bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. Végezetül a Fordítóközpont minden évben éves beszámolót készít a költségvetés végrehajtásáról.

A Fordítóközpont 2016 és 2020 közötti időszakra vonatkozó stratégiája

A 2016 és 2020 közötti időszakra vonatkozó stratégia alapjául szolgáló jövőkép szerint a Fordítóközpont 2020-ra kiválósági központtá válik az uniós ügynökségeknek és szerveknek nyújtott nyelvi szolgáltatások terén.

A Fordítóközpont az uniós ügynökségek és szervek közös nyelvi szolgáltatójaként továbbra is tevékenyen segédkezik az Európai Bizottság azon kiemelt céljának megvalósításában, hogy az EU a demokratikus változás uniójává váljon. Megbízatásának teljesítése során a Fordítóközpont azzal járul hozzá a többnyelvűség Unión belüli eredményes megvalósításához, hogy ügyfeleivel partnerségben vállalja, hogy az információkat az EU hivatalos nyelvein az uniós polgárok számára hozzáférhetővé teszi.

A Fordítóközpont emellett változatlanul eleget tesz másik feladatának is, azaz intézményközi együttműködésen keresztül elősegíti az erőforrás-felhasználás észszerűsítését és az uniós fordítási folyamatok harmonizálását.

A stratégia középpontjában az a törekvés áll, hogy a Fordítóközpont optimalizálja az értékteremtést az ügyfelei számára, egyúttal pedig saját hosszú távú fenntarthatóságáról is gondoskodjon.