Terminológia

A terminológiai munka forrás- és célnyelvi terminusokat, definíciókat, forrás- és kontextushivatkozásokat, megjegyzéseket stb. tartalmazó teljes glosszáriumok létrehozásából áll. Célja, hogy ezeket az információkat a IATE (Európai interaktív terminológia) intézményközi terminológiai adatbázisba importálják.

Olvassa el a brosúrákat:

Kifejezéslisták

Ez a szolgáltatás egyszerű kifejezések (rendszerint főnevek vagy főnévi igenevek) listáinak a fordítására terjed ki a definíció, forrás, kontextus, megjegyzések stb. megadása nélkül.

Kifejezéslisták lektorálása

Kétnyelvű kifejezéslisták egyeztetett célra való alkalmasságának a vizsgálata a forrás- és a célnyelvi kifejezések összevetésével – szükség esetén – javításával. Ha azonban a lektorálás során a fordító úgy ítéli meg, hogy a lektorálandó kifejezéslistát jelentős mértékben át kell írni, a Fordítóközpont elutasíthatja a kifejezéslista lektorálására vonatkozó megrendelést, és javasolhatja, hogy az ügyfél inkább fordítási megrendelést nyújtson be a listára vonatkozóan.