A terminológiai munka forrás- és célnyelvi terminusokat, definíciókat, forrás- és kontextushivatkozásokat, megjegyzéseket stb. tartalmazó teljes glosszáriumok létrehozásából áll. Célja, hogy ezeket az információkat a IATE (Európai interaktív terminológia) intézményközi terminológiai adatbázisba importálják.

Olvassa el a brosúrákat: