Mi a gyakornoki program?

A Fordítóközpont gyakornoki helyeket kínál azon tagállamokbeli egyetemi és főiskolai hallgatóknak és a csatlakozni kívánó országok azon állampolgárainak, akik szeretnék megismerni a Központ tevékenységi területeit, valamint személyes tapasztalatot és kapcsolatokat szeretnének szerezni egy multikulturális, többnyelvű környezetben.

A gyakornoki program időtartama

A gyakornoki program minimális időtartama nem lehet rövidebb három hónapnál, illetve maximális időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot (kivételes esetekben ez alól kivételt lehet tenni).

Jelentkezési feltételek

Azok pályázhatnak gyakornoki helyre, akik a jelentkezés benyújtásának időpontjában megfelelnek az alábbi követelményeknek:

  • Az egyetemi tanulmányokból legalább 4 lezárt szemeszter vagy ezzel egyenértékű végzettség valamely, a Központ érdeklődésére számot tartó területen.
  • Képzettségi szint: kezdeti tapasztalat a Központ tevékenységi területének valamelyikén.
  • Nyelvismeret: az Európai Unió hivatalos nyelvei egyikének alapos ismerete és egy másik uniós nyelv kielégítő, feladataik elvégzéséhez szükséges mértékű ismerete. A Központ munkanyelvei (francia vagy angol) egyikének jó ismerete előnyt jelent. A csatlakozni kívánó országokból jelentkező pályázóknak alaposan kell ismerniük a csatlakozni kívánó ország legalább egyik nyelvét, valamint jó angol vagy francia nyelvismerettel kell rendelkezniük.

Kiválasztási eljárás

A Központ minden naptári évet megelőzően dönt a felkínálandó gyakornoki helyek számáról, amely az elérhető költségvetési előirányzatok szintjétől és az egyes osztályoknak a gyakornok fogadásra vonatkozó kapacitásától függ.

A Központ ezután weboldalán pályázati felhívást tesz közzé, amelyben meghatározza a kiválasztási eljárás egyes szakaszait (jelentkezési és kiválasztási feltételek, jelentkezési lap, stb.)

Anyagi támogatás

A gyakornokok havi ösztöndíja az AD5 besorolási fokozat 1-es fizetési fokozatában lévő ideiglenes alkalmazottak havi alapilletményének 25%-a, amely összeg a gyakornokság első napjától kezdve irányadó.

Ha a témával kapcsolatban bővebb tájékoztatásra lenne szüksége, megtekintheti vagy letöltheti a Központ gyakornoki helyekre vonatkozó adminisztratív határozatát: Administrative Decision/DA_012010