Vertimo centras tenkina ES agentūrų ir kitų įstaigų kalbos paslaugų poreikius, kaip numatyta jo Steigimo reglamente. Be to, jis gali padėti savo vertimo tarnybas turinčioms ES institucijoms, kai joms tenka pernelyg didelis darbo krūvis. Centras yra sudaręs bendradarbiavimo susitarimus su daugiau kaip 60 klientų iš visos Europos Sąjungos, kaip matyti toliau pateiktame interaktyviame žemėlapyje.

Vertimo centro darbo su klientais tikslas – siekti klientų pasitenkinimo teikiant kokybiškas kalbos paslaugas, glaudžiai bendradarbiaujant ir keičiantis informacija su jais.

Savo klientus laikome partneriais, su kuriais siekiame ES piliečiams teikti tikslią ir lengvai suprantamą informaciją jų kalba. Todėl savo klientus visuomet skatiname teikti atsiliepimus apie mūsų atliktą darbą, kaip nurodyta skiltyje „Mūsų darbo srautas“.

Filtras

Europa

Paieškos rezultatai: 65 klientas (-ai) (-ų) (Atkurti)
logo partner
Vieta: Briuselis

Bendra pertvarkymo valdyba (BPV)

logo partner
Vieta: Anžė

Bendrijos augalų veislių tarnyba (BAVT)

logo partner
Vieta: Briuselis

Bendroji įmonė SESAR (BĮ SESAR)

logo partner
Vieta: Briuselis

Bendroji įmonė „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ (BĮ ECSEL)

logo partner
Vieta: Briuselis

Bendroji įmonė „Shift2Rail“

logo partner
Vieta: Briuselis

Bendroji įmonė „Švarus dangus“

logo partner
Vieta: Briuselis

Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (BĮ BBI)

logo partner
Vieta: Barselona

Branduolių sintezė energetikos tikslais (F4E)

logo partner
Vieta: Ljubljana

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)

logo partner
Vieta: Liuksemburgas

European School Luxembourg II (EEL2)

logo partner
Vieta: Kopenhaga

Europos aplinkos agentūra (EAA)

logo partner
Vieta: Liuksemburgas

Europos Audito Rūmai

logo partner
Vieta: Kelnas

Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)

logo partner
Vieta: Londonas

Europos bankininkystės institucija (EBI)

logo partner
Vieta: Frankfurtas

Europos Centrinis Bankas (ECB)

logo partner
Vieta: Helsinkis

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

logo partner
Vieta: Bilbao

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)

logo partner
Vieta: Talinas

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA)

logo partner
Vieta: Frankfurtas

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)

logo partner
Vieta: Briuselis

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP)

logo partner
Vieta: Briuselis

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

logo partner
Vieta: Ryga

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (EERRI biuras)

logo partner
Vieta: Praha

Europos GNSS priežiūros institucija (GSA)

logo partner
Vieta: Briuselis

Europos gynybos agentūra (EDA)

logo partner
Vieta: Dublinas

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND)

logo partner
Vieta: Budapeštas

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)

logo partner
Vieta: Liuksemburgas

Europos investicijų bankas (EIB)

logo partner
Vieta: Lisabona

Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)

logo partner
Vieta: Briuselis, Liuksemburgas

Europos Komisija – Vertimo raštu generalinis direktoratas (CCE-DG T)

logo partner
Vieta: Briuselis

Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas (CCE-DG JUST)

logo partner
Vieta: Briuselis

Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinis direktoratas (CCE-EMPLOI)

logo partner
Vieta: Stokholmas

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

logo partner
Vieta: Vilnius

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)

logo partner
Vieta: Parma

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

logo partner
Vieta: Briuselis

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga (EMTTVĮ)

logo partner
Vieta: Briuselis

Europos mokyklų generalinio sekretoriaus kabinetas (EURSC)

logo partner
Vieta: Turinas

Europos mokymo fondas (ETF)

logo partner
Vieta: Lisabona

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC)

logo partner
Vieta: Liuksemburgas

Europos Parlamentas (EP DG Trad)

logo partner
Vieta: Valeta

Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)

logo partner
Vieta: Salonikai

Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

logo partner
Vieta: Valansjenas

Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA)

logo partner
Vieta: Alikantė

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

logo partner
Vieta: Viena

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)

logo partner
Vieta: Madridas

Europos Sąjungos Palydovų centras (SatCen)

logo partner
Vieta: Briuselis

Europos Sąjungos regionų komitetas

logo partner
Vieta: Briuselis

Europos Sąjungos Taryba

logo partner
Vieta: Haga

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)

logo partner
Vieta: Budapeštas

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (Cepol)

logo partner
Vieta: Liuksemburgas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

logo partner
Vieta: Varšuva

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex)

logo partner
Vieta: Haga

Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)

logo partner
Vieta: Heraklionas

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)

logo partner
Vieta: Amsterdam

Europos vaistų agentūra (EMA)

logo partner
Vieta: Paryžius

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

logo partner
Vieta: Vigo

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)

logo partner
Vieta: Briuselis

Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA)

logo partner
Vieta: Lisabona

Jūrų analizės ir operacijų centras kovai su prekyba narkotikais (MAOC (N)))

logo partner
Vieta: Briuselis

Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (KEV BĮ)

logo partner
Vieta: Briuselis

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME); ankstesnis pavadinimas – Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga (EACI) (EASME)

logo partner
Vieta: Briuselis

Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA)

logo partner
Vieta: Briuselis

Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (NVI BĮ)

logo partner
Vieta: Briuselis

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA)

logo partner
Vieta: Liuksemburgas

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga (Chafea)

logo partner
Vieta: Strasbūras

Europos ombudsmenas