EU Agencies Network logo

Vertimo centras yra ES agentūrų tinklo narys. ES valstybės narės ir ES institucijos įsteigė agentūras tam, kad jos teiktų vertingas paslaugas įmonėms ir piliečiams ir vykdytų specialias teisines, technines ar mokslines užduotis. Vykdant šią veiklą padedama įmonėms visoje Europoje ir teikiamos įrodymais pagrįstos konsultacijos, kurios padeda formuoti informacija pagrįstą politiką ir rengti teisės aktus tiek ES, tiek nacionaliniu lygmenimis. ES agentūros kuria pridėtinę vertę skatindamos keitimąsi informacija ir praktine patirtimi, taip pat teikdamos technines paslaugas su 500 mln. Europos piliečių gyvenimu susijusiose srityse (šaltinis: ES agentūrų tinklo ekstraneto nukreipimo puslapis).