Image
EU Agencies Network logo

Vertimo centras yra ES agentūrų tinklo narys.

ES valstybės narės ir ES institucijos įsteigė agentūras tam, kad jos teiktų vertingas paslaugas pramonei ir piliečiams ir vykdytų konkrečias teisines, technines ar mokslines užduotis.

Vykdydamos šią veiklą agentūros padeda įmonėms visoje Europoje ir teikia įrodymais pagrįstus patarimus, kurie padeda formuoti pagrįstą politiką ir rengti teisės aktus tiek ES, tiek nacionaliniu lygmenimis.

ES agentūros kuria pridėtinę vertę skatindamos keitimąsi informacija ir praktine patirtimi, taip pat teikdamos technines paslaugas su 500 mln. Europos piliečių gyvenimu susijusiose srityse.

(šaltinis: ES agentūrų tinklo ekstraneto įėjimo tinklalapis).