Vertimo centras turi klientų visoje Europoje ir specializuojasi įvairiose srityse (pvz., švietimo, užimtumo, kultūros, transporto, mokslinių tyrimų ir inovacijų, socialinių reikalų, aplinkos, energetikos, chemijos, nuosavybės teisės, teisės, biudžeto ir finansų, užsienio ir saugumo politikos, policijos ir teisminio bendradarbiavimo, visuomenės sveikatos ir vartotojų apsaugos). Centras teikia kalbos paslaugas 24 oficialiosiomis ES kalbomis ir, kai reikia, ne ES kalbomis. Konkrečiai, teikiamos šios paslaugos: