Image
IATE

1999 m. Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro pradėtas sąveikiosios Europos terminologijos projektas (IATE) buvo svarbus bendradarbiaujančių institucijų laimėjimas. Iš pradžių IATE buvo sukurta ES agentūrų terminijai valdyti ir standartizuoti, vėliau ją imta naudoti ES tekstams rengti įvairiomis kalbomis. Dabar ji išaugo į sudėtingą ir dinamišką terminijos valdymo sistemą.

Visuomenė šia duomenų baze gali naudotis nuo 2007 m. Joje kaupiami visų ES vertimo tarnybų terminologiniai ištekliai. Techninius aspektus projekto partnerių, t. y. Europos Komisijos, Europos Sąjungos Tarybos, Europos Parlamento, Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto / Regionų komiteto, Teisingumo Teismo, Europos investicijų banko ir Europos Centrinio Banko vertimo tarnybų, vardu tvarko Vertimo centras. Nuo 2018 m., kai buvo pristatyta visiškai pertvarkyta versija, IATE buvo toliau tobulinama: sukurtas naujas vertėjų žodžiu vaizdas, naujos dalijimosi duomenimis ir pakartotinio naudojimo funkcijos (atsisiuntimas, rinkiniai), taip pat patobulintos duomenų valdymo parinktys (žymės, įrašų būsena, kryžminės nuorodos).

Naujausią informaciją rasite mūsų puslapyje, skiltyje, kurioje aptariami naujausi IATE pakeitimai, arba IATE svetainės skiltyje „Versijos leidimo pastabos“.

Ieškodami ES terminų išbandykite neseniai sukurtą IATE paieškos valdiklį!

IATE informaciniai lankstinukai

Naujausi IATE pakeitimai

  • IATE internetinė pagalba
  • Daugiau viešai eksportuojamos informacijos metaduomenų
  • IATE paieškos valdiklis
  • „Paieškos pagal URL“ papildomi filtrai
  • Naujas įspėjimas dėl panašių rezultatų
  • SCIC priklausantys duomenys, kuriuos galima rasti atliekant paieškas