Vertimo centras dirba su išorės kalbos paslaugų teikėjais vertimo, pakeitimų, tikrinimo, redagavimo, terminologijos ir terminų sąrašų srityse, kad galėtų patenkinti savo klientų kalbos paslaugų poreikius.

External language service provider

Vertimo centras užsako šias paslaugas iš trečiųjų šalių pagal preliminariąsias ar specialiąsias sutartis, atsižvelgdamas į paslaugos rūšį, kalbų kombinaciją ir kliento reikalaujamą sritį. Preliminariosios sutartys pasirašomos su paslaugų teikėjais, kurie laimi Vertimo centro organizuotus konkursus. Šios sutartys galioja vienus metus ir gali būti savaime pratęsiamos tolesniems vienų metų laikotarpiams, tačiau bendra trukmė negali viršyti 4 metų. Į išorės paslaugų teikėjus kreipiamasi, kai klientas pateikia užsakymą. Jei pirmasis sąraše esantis paslaugų teikėjas negali įvykdyti užsakymo arba neatsako, Vertimo centras gali pasiūlyti darbą antram paslaugų teikėjui ir t. t. pagal sąrašą. Centras su išorės kalbos paslaugų teikėju sudaro specialiąją sutartį konkrečios kalbos paslaugos ir preliminariosiose sutartyse nenumatytų sričių atvejais arba kai nė vienas iš preliminariosios sutarties sąraše esančių rangovų negali atlikti darbo.

Vertimo centro taikomas modernus, aktyvus paslaugų užsakymo trečiosioms šalims modelis grindžiamas trimis pagrindiniais elementais: išorės kalbos paslaugų teikėjai ekspertai; kintamo vertinimo (pirmumo eilės peržiūrėjimo) sistema (Vertimo centras pirmą kartą ES nustatė tokią sistemą), kuria užtikrinama, kad naudojamasi geriausių kalbos paslaugų teikėjų paslaugomis; kalbos išteklių teikimas išorės paslaugų teikėjams, siekiant padėti jiems atlikti savo darbą.

Visi išorės paslaugų teikėjų atliekami ir Vertimo centrui jų teikiami darbai turėtų būti pakankamai aukštos kokybės, kad juos būtų galima naudoti tokius, kaip yra, ir jų nereikėtų papildomai tikrinti Vertimo centre. Tačiau visus jų darbus sistemingai peržiūri vidaus kalbos specialistai, naudodamiesi vertinimo forma tam, kad įsitikintų atliktų darbų tinkamumu, – tai yra pagrindinė Vertimo centro kokybės užtikrinimo tikslais atliekamo šių paslaugų teikėjų vertinimo dalis. Formoje nurodomas ne tik bendras vertimo ar redagavimo kokybės vertinimas, bet ir, prireikus, išsami informacija apie nustatytų klaidų rūšis. Vertimo centras daugiausia dėmesio skiria išsamumui ir tikslumui, tiksliam pagalbinių dokumentų ir paskelbtos medžiagos citavimui, nurodymų laikymuisi, taip pat terminologijos ir stiliaus nuoseklumui.

Vertimo centras užsako kalbos paslaugas iš išorės paslaugų teikėjų daugiausia 24 oficialiosiomis ES kalbomis, tačiau užsakomos ir ne ES kalbomis, kaip antai islandų, norvegų, arabų, rusų, serbų, kinų, japonų, hebrajų, farsi ir kt., teikiamos paslaugos.