Kasdieniam Vertimo centro darbui būtinos moderniausios kompiuterinės programos ir įranga. IT departamentą sudaro trys skyriai: Techninės pagalbos skyrius, IT infrastruktūros skyrius ir Projektavimo skyrius.

Projektavimo skyrius

Projektavimo skyrius projektuoja, kuria ir prižiūri IT taikomąsias programas ir duomenų bazes, kurių reikia Vertimo centro veiklai.

Be to, skyrius valdo ne vidaus IT sprendimus ir paslaugas, įsigytas iš išorės tiekėjų, pvz., teikiamas kitų institucijų arba privačių bendrovių, taip pat prisideda prie šių sprendimų ir paslaugų tyrimo, integravimo ir įgyvendinimo Vertimo centro IT aplinkoje.

Techninės pagalbos skyrius

Techninės pagalbos skyrius yra bendras ryšių punktas vidaus ir išorės naudotojams. Skyrius sprendžia visas problemas ir atsako į informacijos užklausas, susijusias su įvairiomis informacinių technologijų sritimis (aparatine įranga, programine įranga, telekomunikacijomis ir infrastruktūra). Šio skyriaus darbuotojai tvarko visą asmeninę aparatinę įrangą, programinę įrangą ir verslo sprendimus, siekdami užtikrinti, kad kiekvienoje darbo vietoje būtų nuosekli ir didelio pajėgumo IT architektūra.

IT infrastruktūros skyrius

IT infrastruktūros skyriaus darbuotojai teikia ir prižiūri centralizuotą IT infrastruktūrą, kurią naudodamas Vertimo centras gali vykdyti savo užduotis. Taikydami Tęstinumo ir atkūrimo planą, jie užtikrina, kad ši infrastruktūra būtų atspari trikdžiams. Skyrius rūpinasi su Vertimo centru susijusių duomenų ir klientų bei partnerių teikiamų duomenų prieinamumu ir saugumu, taip pat valdo duomenų centrus ir debesijos paslaugas, kurias taikant saugomi ir apdorojami Vertimo centro veiklai reikalingi pajėgumai. Skyriaus darbuotojai visas užduotis atlieka glaudžiai bendradarbiaudami su duomenų apsaugos pareigūnu, saugumo pareigūnu ir vietos informacinių technologijų saugumo pareigūnu.