Assistant in the Legal Affairs Section (AST3-AST5)

Inter-Agency Mobility Nr. CDT/IAM/AST/18/02 - Paskelbimo data: 2018-04-24 - Pateikimo terminas: 2018-05-29

ANGLŲ KALBOS VERTĖJAS (AD5)

laikinasis darbuotojas Nr. CDT-AD5-2018/01 - Paskelbimo data: 2018-04-17 - Pateikimo terminas: 2018-05-22
The selection procedure CDT-ACII-2017/01 - Translation Support technician is still ongoing; you will be informed of the outcome of your application as soon as the Selection Committee has finished its work.

Laisvos darbo vietos

Vertimo centras yra daugiatautė ir dinamiška darbo vieta. Jis siūlo darbą kalbos ekspertams, taip pat kitų veiklos sričių specialistams įvairiuose savo padaliniuose.

Būsimi darbuotojai atrenkami taikant atrankos procedūras. Atrinktiems kandidatams siūlomos ES pareigūnų, laikinųjų darbuotojų arba sutartininkų sutartys. Darbo ir sutarčių sąlygos apibrėžtos ES institucijoms taikomuose tarnybos nuostatuose – Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

Pretenduoti į laisvas darbo vietas gali ES valstybių narių piliečiai.

Stažuotės

Vertimo centras taip pat rengia stažuotes, ypač ES valstybių narių universitetų studentams ir šalių kandidačių piliečiams, norintiems susipažinti su jo veiklos sritimis ir įgyti profesinės patirties daugiakultūrėje ir daugiakalbėje aplinkoje.