Image
CdT Management Board

 

Vertimo centrui vadovauja valdyba. Kasdienę veiklą vykdo Liuksemburge įsikūrę darbuotojai, o prižiūri direktorius.

ES valstybės narės, Europos Komisija ir dauguma Vertimo centro klientų turi savo atstovus Centro valdyboje, kurią sudaro tikrieji ir pakaitiniai nariai:

Paskirti eiti pareigas valdyboje, valdybos nariai turi pateikti interesų deklaraciją, kaip numatyta Centro interesų konfliktų prevencijos ir valdymo strategijoje. Šios deklaracijos tikslas – nustatyti bet kokį potencialų arba faktinį bet kurio valdybos nario interesų konfliktą jam einant valdybos nario pareigas ir suteikti Vertimo centrui galimybę prireikus imtis atitinkamų priemonių.

Norėdami susipažinti su valdybos narių interesų deklaracijomis ir gyvenimo aprašymais (CV), naudokitės toliau esančia užklausų sąsaja:

Europos aplinkos agentūra

Katja Rosenbohm
Tikrasis narys
Gülcin Karadeniz
Pakaitinis narys

Europos Audito Rūmai

José Ortiz Pintor
Tikrasis narys
Pawel Szuba
Pakaitinis narys

Europos Centrinis Bankas

Rossana Villani
Tikrasis narys

Europos cheminių medžiagų agentūra

Shay O’Malley
Tikrasis narys
John Wickham
Pakaitinis narys

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra

Andrew Smith
Tikrasis narys
Mónika Azaola
Pakaitinis narys

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Anna Redstedt
Tikrasis narys
Florence Melaerts
Pakaitinis narys

Europos gynybos agentūra

Dimitri Nicolaides
Tikrasis narys
Bronislava Ouaki
Pakaitinis narys

Europos investicijų bankas

Maria Bühler
Tikrasis narys
Thierry Fontenelle
Pakaitinis narys

Europos jūrų saugumo agentūra

Steven Dunlop
Pakaitinis narys

Europos Komisija

Christos Ellinides
Tikrasis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga

Christos Ellinides
Tikrasis narys
Marcus Angioni
Pakaitinis narys

Europos ombudsmenas

Marie-Pierre Darchy
Tikrasis narys
Alessandro Del Bon
Pakaitinis narys

Europos regionų komitetas

Ineta Strautina
Tikrasis narys
Ani Damyanova
Pakaitinis narys

Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra

Juhan Lepassaar
Tikrasis narys

Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra

Patrick Hamilton
Tikrasis narys

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra

Nicole Romain
Tikrasis narys
Michail Beis
Pakaitinis narys

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Thierry Lefèvre
Tikrasis narys
Jurga Haenel
Pakaitinis narys

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra

Guillaume de Roquigny-Iragne
Tikrasis narys
Miguel Pereira
Pakaitinis narys

Europos vaistų agentūra

Alexios Skarlatos
Tikrasis narys
Monica Buch Garcia
Pakaitinis narys

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra

Niall McHale
Tikrasis narys
Rieke Arndt
Pakaitinis narys

Europos Parlamentas

Valter Mavrič
Tikrasis narys
Véronique Rosenkranz
Pakaitinis narys