Vertimo centras, kaip Europos Sąjungos agentūra, gali skelbti konkursus ir derybas paslaugoms ir reikmenims iš išorės tiekėjų įsigyti. Šiems konkursams ir deryboms taikomos Finansinio reglamento, taikomo bendrajam Europos Sąjungos biudžetui, taip pat atitinkamų direktyvų, susijusių su viešųjų sutarčių sudarymu, nuostatos.

Susidomėję išorės tiekėjai kviečiami reguliariai lankytis Vertimo centro svetainėje ir tarpinstitucinėje duomenų bazėje „Tenders Electronic Daily“ (TED), kur jie ras informaciją apie skelbiamus konkursus ir derybas.

Susijusios nuorodos

Procurement programme 2021

EN FR

Procurement programme 2020

EN FR

Procurement programme 2019

EN FR

Procurement programme 2018

EN FR

Procurement programme 2017

EN FR

Procurement programme 2016

EN

Procurement programme 2015

EN

Procurement programme 2014

EN