Į rezervo sąrašus surašomi kandidatai, kurie sėkmingai įveikė atrankos procedūrą ir gali būti įdarbinti.

Atsiradus poreikiui, ES įstaigų vertimo centras susisieks su į rezervo sąrašą įrašytais kandidatais.

Rezervo sąrašu taip pat gali būti dalijamasi su kitomis ES agentūroms, jei to reikalauja tarnybos poreikiai.

Kandidatai turėtų įsidėmėti, kad įtraukimas į rezervo sąrašą nereiškia, kad jie bus įdarbinti.

Jei norite sužinoti, ar rezervo sąrašas galioja, spustelėkite šią nuorodą

Jei norite gauti daugiau informacijos apie CdT rezervo sąrašus ir jų galiojimą, kreipkitės e. paštu: E-Selection@cdt.europa.eu.