Finansiniai dokumentai

Vertimo centras savo svetainėje skelbia visus savo biudžetus, įskaitant visus taisomuosius biudžetus, taip pat metines finansines ataskaitas. Tai daroma laikantis skaidrumo principo, numatyto Vertimo centro finansinio reglamento 31 straipsnyje. Centro biudžete pateikiama informacija apie numatomas konkrečių metų pajamas ir išlaidas, taip pat duomenys lyginami su ankstesnių metų duomenimis. Metinėse finansinėse ataskaitose pateikiamos Vertimo centro finansinės ataskaitos ir biudžeto vykdymo ataskaitos.

Final accounts 2023

Preliminaraus 2025 m. Biudžeto projektas

2024 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2023

Final accounts 2022

Taisomasis biudžetas Nr 1/2023

Preliminaraus 2024 m. Biudžeto projektas

2023 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1/2022

Final accounts 2021

Preliminaraus 2023 m. Biudžeto projektas

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2021

Final accounts 2020

2021 m. biudžetas

2017 m. biudžetas

Preliminaraus 2022 m. Biudžeto projektas

Preliminaraus 20xx m. biudžeto projektas 2021

Preliminaraus 2020 m. biudžeto projektas

Preliminaraus 2017 m. biudžeto projektas

Preliminaraus 2016 m. biudžeto projektas

Preliminaraus 2015 m. biudžeto projektas

Preliminaraus 2014 m. biudžeto projektas

Preliminaraus 2013 m. biudžeto projektas

Final accounts 2015

Final accounts 2012

Final accounts 2014

2020 m. biudžetas

Budget 2015

2014 m. biudžetas

2013 m. biudžetas

2012 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2020

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2019

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2015

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014

Taisomasis biudžetas Nr. 2/2013

Taisomasis biudžetas Nr 2/2012

Taisomasis biudžetas Nr. 1/2020

Taisomasis biudžetas Nr. 1/2019

Taisomasis biudžetas Nr. 1/2016

Taisomasis biudžetas Nr 1/2015

Taisomasis biudžetas Nr. 1/2014

Taisomasis biudžetas Nr. 1/2021

Final accounts 2019

Financial Regulation of 22 September 2019 applicable to the Translation Centre

Final accounts 2018

2019 m. Biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1/2018

Final accounts 2017

2019 m. preliminarus biudžetas

Ataskaita dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2016 finansinių metų metinių finansinių

2018 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1/2017

Ataskaita dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2014 finansinių metų metinių finansinių

Ataskaita dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2013 finansinių metų metinių finansinių

Ataskaita dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2012 finansinių metų metinių finansinių

Final accounts 2016

2018 m. preliminarus biudžetas

Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Decision amending the Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Ataskaita dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2015 finansinių metų metinių finansinių

Final accounts 2013

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1/2011

Taisomasis biudžetas Nr. 1/2010