European Parliament - Directorate-General for Communication

Europos Parlamento Vertimo raštu generalinis direktoratas

Europos Sąjungos Taryba

Europos Komisijos Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas

Europos Komisijos Vertimo raštu generalinis direktoratas

Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas

Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis direktoratas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Europos Audito Rūmai

Europos Centrinis Bankas