Europos prokuratūra

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras

Europos darbo institucija

Bendra pertvarkymo valdyba

Europos jūrų saugumo agentūra

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra

Europos Sąjungos palydovų centras

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras

Europos profesinio mokymo plėtros centras

Jūrų analizės ir operacijų centras kovai su prekyba narkotikais

Europos vaistų agentūra

BEREC paramos agentūra

Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra

Europos inovacijos ir technologijos institutas

Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra

Europos lyčių lygybės institutas

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra

Europos maisto saugos tarnyba

Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

Europos aplinkos agentūra

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra

Europos gynybos agentūra

Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra

Europos cheminių medžiagų agentūra

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

Europos mokymo fondas

Europos bankininkystės institucija

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra

Europos Sąjungos geležinkelių agentūra

Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra

Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra

Bendrijos augalų veislių tarnyba