Bendras patentų teismas

Europos investicijų bankas

Europos ombudsmenas

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Liuksemburgo II Europos mokykla

Europos mokyklų generalinio sekretoriaus biuras