Atliekant terminologinį darbą sudaromi išsamūs glosarijai, kuriuose pateikiami terminai originalo ir vertimo kalbomis, apibrėžtys, nuorodos į šaltinius ir kontekstą, pastabos ir t. t., su tikslu šią informaciją įtraukti į tarpinstitucinę terminų duomenų bazę IATE (InterActive Terminology for Europe).

Skaitykite brošiūras: