Vertimo departamentas – didžiausias Vertimo centro departamentas, kuriame dirba daugiau kaip pusė Centro darbuotojų. Jį sudaro trys kalbų skyriai.

Vertėjai (kalbų skyriai)

Kiekvienas kalbų skyrius padalytas į vertėjų komandas – po vieną kiekvienai oficialiajai ES kalbai. Kiekvienos komandos dydis priklauso nuo vertimo į tikslinę kalbą darbo krūvio. Visi vertėjai verčia į savo gimtąją kalbą. Jų išsilavinimas įvairus, tačiau daugiausia susijęs su lingvistinėmis sritimis.

Vertėjams visos profesinės veiklos metu Centre teikiami mokymai – tiek kalbų kursai (tobulinami turimi kalbų įgūdžiai ir mokomasi naujų kalbų), tiek su konkrečia klientų veikla susiję mokymai.

Vertėjai verčia ir tikrina dokumentus ir prekių ženklus. Be to, jie verčia vaizdo įrašų subtitrus, sudaro glosarijus ir padeda kurti tarpinstitucinę terminų bazę IATE.

Vidaus vertėjai, kaip kalbos specialistai, užtikrina atliktų vertimų kalbos kokybę. Tai taikoma tiek Centro viduje verčiamiems tekstams, tiek tekstams, kurie yra užsakomi iš specializuotų išorės kalbos paslaugų teikėjų.

Taikydamas išorės vertimo paslaugomis ir vidaus kokybės kontrole grindžiamą veiklos modelį, Centras tapo visų su vertimo tikrinimu susijusių aspektų informacijos centru.