Translation Department
  • Išorės ryšių ir komunikacijos skyrius
  • Finougrų, baltų ir 1 slavų kalbų grupės skyrius
  • Germanų ir 2 slavų kalbų grupės skyrius
  • Romanų ir Viduržemio jūros regiono kalbų grupės skyrius

Vertimo departamentas – didžiausias Vertimo centro departamentas, kuriame dirba daugiau kaip pusė organizacijos darbuotojų. Jį sudaro trys kalbų grupės ir Išorės ryšių ir komunikacijos skyrius.

Išorės ryšių ir komunikacijos skyrius

Išorės ryšių ir komunikacijos skyrius palaiko ryšį su Vertimo centro klientais, kad nustatytų jų poreikius ir įvertintų, ar šie buvo patenkinti. Šis skyrius rengia nuolatinius klientų vizitus, periodines apklausas ir apžvelgia klientų atsiliepimus.

Bendradarbiaudami su klientais, skyriaus darbuotojai rengia mokymo sesijas, seminarus ir pristatymus Vertimo centro vertėjams, kad išplėstų jų žinias apie labai specializuotas klientų veiklos sritis ir procedūras. Šie darbuotojai taip pat rengia pristatymus klientams, siekdami padėti jiems geriau suprasti, kokį vaidmenį atlieka Vertimo centras ir kokias paslaugas jis teikia.

Šis skyrius taip pat atsakingas už vidaus ir išorės komunikaciją. Jis platina informaciją, pateikdamas naujienas Vertimo centro intranete, interneto svetainėje ir klientų portale. Skyrius taip pat rengia ir koordinuoja tikslinius leidinius, pvz., metinę veiklos ataskaitą ir svarbiausių metų įvykių ataskaitą, taip pat įvairias brošiūras ir naujienlaiškius. Be to, skyriaus darbuotojai organizuoja įvairius daugiakalbystės skatinimo renginius.

Vertėjai (kalbų grupės)

Kiekviena kalbų grupė padalyta į vertėjų komandas – po vieną kiekvienai oficialiajai ES kalbai. Kiekvienos komandos dydis priklauso nuo vertimo į tikslinę kalbą darbo krūvio. Visi vertėjai verčia į savo gimtąją kalbą. Jų išsilavinimas įvairus, tačiau daugiausia susijęs su kalbomis.

Vertėjams visos profesinės veiklos metu Vertimo centre teikiami mokymai – tiek kalbų kursai (tobulinant turimus kalbų įgūdžius ir mokantis naujų kalbų), tiek su konkrečia klientų veikla susiję mokymai.

Vidaus vertėjai verčia ir tikrina dokumentus ir prekių ženklus. Be to, jie rengia vaizdo įrašų subtitrus, sudarinėja glosarijus ir prisideda prie tarpinstitucinės terminų bazės IATE kūrimo.

Vidaus vertėjai, kaip kalbos specialistai, užtikrina teikiamų vertimų kalbos kokybę. Tai taikoma tiek Vertimo centro viduje verčiamiems tekstams, tiek tekstams, kurie yra užsakomi iš specializuotų išorės kalbos paslaugų teikėjų.

Taikydamas išorės vertimo paslaugomis ir vidaus kokybės kontrole pagrįstą verslo modelį, Vertimo centras tapo visų su vertimo tikrinimu susijusių aspektų informacijos punktu.