25 gadus uzticīgi daudzvalodībai

Tulkošanas centrs ir izveidots 1994. gadā un pašlaik vidēji iztulko 750000 lappuses gadā vairāk nekā 60 klientiem visā Eiropā. Centrs ir nemitīgi audzis līdz ar arvien pieaugošu oficiālo ES valodu un ļoti specializētu klientu skaitu. Plašāka informācija

Mūsu partneri

Mūsu klienti

Iestāžu savstarpēja sadarbība

Ārējie valodu pakalpojumu sniedzēji

2680099.33
Pages translated since 1995
 
20166756
ES preču zīmes un Kopienas dizainparaugi, kas iztulkoti kopš 1995. gada
 
805
Valodu pāri

Aktuālākie jaunumiLaatste nieuws