Vairāk nekā 20 gadu uzticīgi daudzvalodībai

Tulkošanas centrs ir izveidots 1994. gadā un pašlaik vidēji iztulko 750000 lappuses gadā vairāk nekā 60 klientiem visā Eiropā. Centrs ir nemitīgi audzis līdz ar arvien pieaugošu oficiālo ES valodu un ļoti specializētu klientu skaitu. Plašāka informācija

Mūsu partneri

Mūsu klienti

Iestāžu savstarpēja sadarbība

Ārējie valodu pakalpojumu sniedzēji

4356847.31
Kopš 1995. gada iztulkotie dokumenti
 
18750690
ES preču zīmes un Kopienas dizainparaugi, kas iztulkoti kopš 1995. gada
 
793
Valodu pāri

Aktuālākie jaunumiLaatste nieuws

Banen