Terminoloģija

Terminoloģijas darbs sastāv no pilnīgu glosāriju radīšanas ar avota un mērķa terminiem, definīcijām, avota un konteksta atsaucēm, komentāriem utt.