Image
EU Agencies Network logo

Tulkošanas centrs ir ES aģentūru tīkla dalībnieks.

ES dalībvalstis un ES iestādes izveidoja ES aģentūras, lai sniegtu nozarēm un pilsoņiem noderīgus pakalpojumus, kā arī veiktu konkrētus juridiskus, tehniskus vai zinātniskus uzdevumus.

Ar šīm darbībām tiek atbalstītas nozares visā Eiropā un piedāvāti uz pierādījumiem balstīti ieteikumi, kas palīdz veidot informētas politikas nostādnes un likumus gan ES, gan valstu līmenī.

ES aģentūras nodrošina pievienoto vērtību, veicinot informācijas un pieredzes apmaiņas praksi un sniedzot tehniskus pakalpojumus jomās, kas ietekmē 500 miljonu Eiropas iedzīvotāju dzīvi.

(Avots: ES aģentūru tīkla ārtīkla mērķlapa).