Tulkošanas centra klienti atrodas visā Eiropā, un tie specializējas daudz dažādās jomās (piemēram, izglītība, nodarbinātība, kultūra, transports, pētniecība un inovācijas, sociālie jautājumi, vide, enerģētika, ķīmija, īpašuma tiesības, tieslietas, budžets un finanses, ārpolitika un drošības politika, policijas un tiesu iestāžu sadarbība, sabiedrības veselība un patērētāju aizsardzība). Centrs sniedz valodu pakalpojumus 24 oficiālajās ES valodās, kā arī trešo valstu valodās pēc pieprasījuma. Tas piedāvā šādus pakalpojumus: