Viens no izcilākajiem sasniegumiem iestāžu savstarpējā sadarbībā bija tas, ka 1999. gadā Tulkošanas centrs uzsāka IATE (Interaktīvā terminoloģijas datubāze Eiropai) projektu. Ar vairāk nekā 8 miljoniem terminu, kas aptver 24 ES oficiālās valodas, šodien IATE ir lielākā terminoloģijas datubāze pasaulē: 2016. gadā tās publiskā versija saņēma 36 miljonus vaicājumu un tās iekšējā versija (pieejama tikai ES personālam) saņēma 18 miljonus vaicājumu.

Sabiedrībai tā ir pieejama kopš 2007. gada, tajā ir apkopoti terminoloģijas resursi no visiem ES tulkošanas dienestiem. Tulkošanas centrs pārvalda projekta tehniskos aspektus projekta partneru vārdā: Eiropas Komisijas tulkošanas dienesti, Eiropas Savienības Padome, Eiropas Parlaments, Revīzijas palāta, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja/Reģionu komiteja, Eiropas Parlamenta Mutvārdu tulkošanas ĢD, Eiropas Komisijas Mutvārdu tulkošanas ģenerāldirektorāts (SCIC — Service Commun Interprétation-Conférences), Eiropas Kopienu Tiesa, Eiropas Investīciju banka, Publikāciju birojs un Eiropas Centrālā banka. Pirms projekta uzsākšanas gandrīz visām šīm iestādēm bija sava terminu datubāze, bet šodien visi terminoloģijas krājumi no ES iestāžu un struktūru tulkošanas birojiem ir apkopoti IATE — vienā koplietošanas terminoloģijas datubāzē.