Tulkošanas centrs pieņem darbā ārējos valodu pakalpojumu sniedzējus, izmantojot tikai oficiālas konkursa procedūras, kas tiek publicētas TED e-iepirkumu platformā un Centra tīmekļa vietnē. Tomēr ļoti īpašos izņēmuma gadījumos (īpaši neierastās jomās un/vai valodu kombinācijās, bet arī citos gadījumos) mēs piešķiram dažādus valodu pakalpojumus ar sarunu procedūru (īpašiem līgumiem) ar nosacījumu, ka atbilstat šādiem kritērijiem.

1.    Jūs atrodaties kādā ES dalībvalstī vai 
2.    Jūs esat ES pilsonis, kurš dzīvo valstī, kas nav ES dalībvalsts, un jūs strādājat kā ārštata darbinieks (šajā kategorijā neietilpst aģentūras, kas neatrodas ES).

Ja jūs atbilstat iepriekšminētajiem kritērijiem un piedāvājat tulkošanas, rediģēšanas (rakstiska teksta, kas nav jūsu dzimtajā valodā, monolingvālas rediģēšanas), pēcrediģēšanas (pilnas un vieglas pēcrediģēšanas), subtitrēšanas vai transkripcijas pakalpojumus no ES valodām un uz tām un jūs vēlētos ar mums strādāt izņēmuma kārtā ar sarunu procedūru (īpašiem līgumiem).

1.    Lūdzam pēc iespējas precīzi aizpildīt šo dokumentu.
2.    Sūtiet to elektroniski kopā ar savu CV uz šādu e-pasta adresi: freelance-database@cdt.europa.eu.

 

Valodas, kas nav ES valodas
Tulkošanas centrs arī meklē valodu pakalpojumu sniedzējus, kuri spēj strādāt valodu pāros no ES valodām uz valodām, kas nav ES valodas (ieskaitot reģionālās un minoritāšu valodas), vai no trešo valstu valodām uz valodām, kas nav ES valodas (piemēram, no ķīniešu valodas uz japāņu valodu). Šādām valodu kombinācijām (no ES valodas uz valodu, kas nav ES valoda, un no valodas, kas nav ES valoda, uz valodu, kas nav ES valoda) mēs mudinām ES pilsoņus un valodu pakalpojumu sniedzējus sazināties ar mums, ievērojot iepriekšminēto procedūru (1. un 2. punkts).

 

Apstiprinājums par saņemšanu
Pēc jūsu spontānā pieteikuma nosūtīšanas mēs jums nosūtīsim apstiprinājumu par saņemšanu. Ja jūsu CV un dokumentu analīze ir pozitīva, mēs ar jums sazināsimies, lai pieprasītu nepieciešamos papildu dokumentus.

Lūdzam arī ņemt vērā, ka reģistrēšana Tulkošanas centra datubāzē sarunu procedūrām neuzliek Centram pienākumu dot uzdevumus datubāzē reģistrētiem uzņēmumiem vai privātpersonām. Tādēļ Centrs uzsver, ka šī reģistrēšana negarantē uzdevumu piešķiršanu.

 

Datu aizsardzība 
Datus, kas iesniegti jūsu CV un pilnā pieteikuma veidlapā, apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (EK) Nr. 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Centrs apstrādās šos datus tikai jūsu pieteikuma analīzei, lai reģistrētu valodu pakalpojumu sniedzējus datubāzē. Veidlapas tiks glabātas ne ilgāk par 12 mēnešiem pēc to saņemšanas un pēc tam tiks iznīcinātas/dzēstas.

Sīkākai informācijai par jūsu personas datu apstrādi lūdzam sazināties ar Centru (freelance-database@cdt.europa.eu) vai Centra datu aizsardzības speciālistu (data-protection@cdt.europa.eu).