Tulkošanas centra loma tika oficiāli paplašināta 1995. gadā ar grozījumiem Centra dibināšanas regulā, lai stiprinātu iestāžu savstarpēju sadarbību tulkošanas jomā.

  • Pirmkārt, Centram tika atļauts attiecināt tā tulkošanas un saistītās darbības uz tām ES iestādēm un struktūrvienībām, kurām ir pašām savs tulkošanas dienests. Šāds sadarbības veids ir pavisam brīvprātīgs, bet ļauj Centram no šīm iestādēm potenciāli iegūt pāri palikušo darba apjomu.
  • Otrkārt, tika noteikta Centra loma iestāžu savstarpējā sadarbībā, lai racionalizētu darba metodes un panāktu apjomradītus ietaupījumus.

Tāpēc Centrs ir pilntiesīgs dalībnieks Iestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komitejā (ICTI), kas ir sadarbības forums starp ES iestāžu un struktūru tulkošanas dienestiem. Centra pārstāvji regulāri tiekas ar kolēģiem no citu iestāžu tulkošanas dienestiem, lai apspriestu kopīgu interešu jautājumus (darbā pieņemšana, personāla apmaiņa, apmācība, valodu tehnoloģija utt.) un pieņemtu lēmumus par kopīgiem projektiem (kas ietver starpiestāžu rīkus, piemēram, IATE terminoloģijas datubāzi, eTranslation mašīntulkošanas sistēmu un Euramis tulkošanas atmiņu).