Trainee positions in 2018

Stažēšanās Atsauce Trainee positions in 2018 - Publicēšanas datums: 2018-01-30 - Beigu datums: 2018-03-02

The Translation Centre for the Bodies of the European Union offers linguistic traineeships for university graduates or students from the Member States of the EU who wish to acquire an understanding of the Translation Centre´s work and gain professional experience.

In accordance with Administrative Decision No 1/2010 on traineeships offered by the Translation Centre for the Bodies of the European Union, the Translation Centre is organizing a selection procedure for the following six trainee positions in 2018.

- 1 Maltese translator (Translation Department)
- 1 Irish translator (Translation Department)
- 1 Finnish translator (Translation Department)
- 1 Terminologist (Translation Support Department)
- 2 Linguists specialised in automatic translation and computer assisted translation tools or document engineering students with proven skills in foreign languages (preferably postgraduate) (
Translation Support Department)

The selection procedure CDT-ACII-2017/01 - Translation Support technician is still ongoing, you will be informed about the outcome of your application as soon as the Selection Committee will have finished its work.

Vakances

Tulkošanas centrs (Cdt) ir daudznacionāla un dinamiska darbavieta. Tas piedāvā darba iespējas lingvistikas ekspertiem, kā arī citu jomu speciālistiem dažādos Centra departamentos.

Darbā pieņemšana notiek ar atlases procedūrām. Veiksmīgajiem kandidātiem piedāvā noslēgt Eiropas Savienības ierēdņu, pagaidu darbinieku vai līgumdarbinieku darba līgumus. Darba un līguma noteikumu pamatā ir Eiropas Savienības iestādēm piemērojamie personāla noteikumi, proti, Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Vakances ir pieejamas Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem.

Stažēšanās

Centrs piedāvā stažēšanos, īpaši universitātes studentiem no Eiropas Savienības dalībvalstīm un pilsoņiem no kandidātvalstīm, kuri vēlas iegūt izpratni par Centra darbības jomām un iegūt personīgu pieredzi daudzkultūru un daudzvalodu vidē.