Centrs ir Eiropas Savienības aģentūra, tādēļ tas var izsludināt konkursus un risināt sarunas par pakalpojumiem un piegādēm ar ārpakalpojumu sniedzējiem. Šo procesu regulē Eiropas Savienības vispārējam budžetam piemērojamās Finanšu regulas un publiskā iepirkuma līgumiem piemērojamo direktīvu noteikumi.

Ieinteresētie ārpakalpojumu sniedzēji tiek aicināti regulāri apmeklēt Centra tīmekļa vietni un uzaicinājumu piedalīties konkursos oficiālo publikāciju datubāzi TED, lai saņemtu jaunāko informāciju par uzaicinājumu piedalīties konkursā izsludināšanu un sarunu procedūrām.

Saistītās saites

Procurement programme 2021

EN FR

Procurement programme 2020

EN FR

Procurement programme 2019

EN FR

Procurement programme 2018

EN FR

Procurement programme 2017

EN FR

Procurement programme 2016

EN

Procurement programme 2015

EN

Procurement programme 2014

EN