Avota tekstu rediģēšana

Rediģēšana ir teksta valodas pārbaude, lai pārliecinātos, ka tajā ir ievēroti avota valodas gramatikas, interpunkcijas un pareizrakstības noteikumi. Redaktors labo gramatikas, interpunkcijas un pareizrakstības kļūdas. Redaktors strādā, izmantojot Track Changes režīmu, lai izceltu tekstā veiktās izmaiņas. Ja redaktoram šķiet, ka teksta valodas kvalitāti varētu uzlabot attiecībā uz skaidrību un saprotamību, viņš pievieno attiecīgajā tekstā komentāru, izsakot ierosinājumu uzlabojumam. No redaktora neprasa noteikt vai labot jebkuras kļūdas vai problēmas, kas saistītas ar teksta saturu. Ja redaktors pamana iespējamās ar saturu saistītās problēmas, viņš tās tekstā izceļ. Klienta ieskatos ir novērtēt visu komentāru atbilstību un attiecīgi rīkoties. Redaktors nelabo neatbilstības saistībā ar teksta formatēšanu vai izkārtojumu.

Konsultācijas valodas jautājumos

Konsultācijas valodas jautājumos ietver klienta valodas vajadzību analīzi, lai izstrādātu risinājumus tulkošanas procesu optimizēšanai. Tas var ietvert pielāgotu neironu mašīntulkošanas programmu izveidi un uzturēšanu, īpašu darbplūsmas sistēmu izveidi un izstrādi, oriģinālā materiāla tehnisko un lingvistisko priekšrediģēšanu galīgās kvalitātes uzlabošanai u. tml. Tā kā šāda pakalpojuma veida darba slodze lielā mērā ir atkarīga no katra atsevišķā gadījuma sarežģītības, katrs projekts tiek apstiprināts ciešā sadarbībā ar klientu.