Dibināšanas regula

Regulu, ar ko izveido Centru, Eiropas Savienības Padome pieņēma 1994. gada novembrī, un tā tika pārskatīta divreiz: vispirms 1995. gadā, lai attiecinātu Centra darbības uz tām iestādēm un struktūrām, kurām ir savs tulkošanas dienests, un lai stiprinātu iestāžu savstarpēju sadarbību tulkošanas jomā, bet otrreiz 2003. gadā, lai saskaņotu konkrētus noteikumus ar Padomes regulu par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam.

Konsolidēts teksts: Padomes Regula (EK) Nr. 2965/94 (1994. gada 28. novembris), ar ko izveido Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru

Founding regulation setting up the Translation Centre - JO 1994 L 314

Amended Founding Regulation - JO 2003 L 245

Amended Founding Regulation - JO 1995 L 268