Kopuzņēmums “Apritīga biobāzēta Eiropa”

Kopuzņēmums “Svarīgas digitālās tehnoloģijas”

Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums (KU EuroHPC)

Kopuzņēmums “Eiropas dzelzceļš”

Kopuzņēmums SESAR 3 (Eiropas vienotās gaisa telpas ATM pētniecība 3)

Kopuzņēmums “Inovatīvas veselības aprūpes iniciatīva”

Kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2”

Kopuzņēmums Fusion for Energy

Kopuzņēmums “Tīra aviācija”

Joint Research Centre