Tulkošanas departaments ir Tulkošanas centra lielākais departaments, kurā strādā vairāk nekā puse Centra darbinieku. To veido trīs valodu nodaļas. 

Tulkotāji (valodu nodaļas)

Katra valodu nodaļa ir iedalīta tulkošanas grupās — pa vienai grupai katrai ES oficiālajai valodai. Katras valodas grupas lielums ir atkarīgs no tulkošanas apjoma katrā mērķa valodā. Visi tulkotāji tulko savā dzimtajā valodā. Viņiem ir dažāda akadēmiskā izglītība, kas galvenokārt saistīta ar valodām.

Tulkotājiem tiek piedāvāta apmācība visā viņu profesionālajā darbībā Centrā gan valodas mācīšanās jomā (paplašinot esošās valodu prasmes un apgūstot jaunas valodas), gan ar klientiem saistītu darbību jomā.

Centra tulkotāji tulko un pārskata dokumentus, kā arī preču zīmes. Viņi arī tulko subtitrus video failiem, apkopo glosārijus un sniedz ieguldījumu IATE starpiestāžu terminu bāzē.

Kā valodnieki iekšējie tulkotāji garantē tulkojumu valodas kvalitāti. Tas attiecas gan uz Centrā iekšēji tulkotiem tekstiem, gan uz tekstiem, ko piešķir tulkot specializētiem valodu ārpakalpojumu sniedzējiem.

Ar savu darbības modeli, kas ir balstīts uz ārpakalpojumiem un iekšējo kvalitātes kontroli, Centrs ir kļuvis par standartu visos tulkojumu pārlasīšanas aspektos.