Tulkošana ir avota valodas nozīmes atveidošana mērķa valodā, lai sagatavotu tekstu, kas atbilst mērķa valodas gramatikas noteikumiem un instrukcijām, kuras saņemtas ar tulkošanas projekta uzdevumu. ‘Avota valoda’ ir valoda, kurā ir uzrakstīts oriģinālais teksts (arī saukts par ‘avota tekstu’), bet ‘mērķa valoda’ ir valoda, kurā pārtulko avota tekstu. Dokumentiem veic priekšapstrādi, lai apzinātu materiālu, kas atkārtojas, atvieglotu satura atkārtotu izmantošanu Centra tulkošanas atmiņās (TM) un izmantotu mašīntulkošanas (MT) programmu iespējas, ja vien tie neietilpst kādā no tālāk norādītajām kategorijām:

  • īpaši steidzami dokumenti,
  • steidzami dokumenti specifiskos formātos, kuriem nepieciešama priekšapstrāde

Tulkošanas pieprasījumiem, kas atbilst attiecīgajiem nosacījumiem Centra pielāgoto mašīntulkošanas programmu izmantošanai, veic automātisku priekšapstrādi ar šīm programmām, un tiem piemēro pazeminātas cenas dažādiem apstrādes laikiem. Centra lingvisti pēc tam veic šādu priekštulkotu dokumentu pilnu rediģēšanu, lai pārliecinātos par gala rezultāta pilnīgu atbilstību rezultātam, kas iegūts, izmantojot tradicionālo tulkošanu (t. i., tulkotājam, kurš veic tulkojumu, izmantojot tulkošanas atmiņas rīku apvienojumā ar mašīntulkojumu).