Kif previst mir–Regolament ta’ Stabbiliment tiegħu, iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni jwieġeb għall-ħtiġijiet tas-servizzi lingwistiċi ta’ aġenziji u korpi oħrajn tal-UE.  Iċ-Ċentru jista’ jassorbi wkoll kwalunkwe xogħol addizzjonali tal-istituzzjonijiet tal-UE, li għandhom is-servizzi ta’ traduzzjoni tagħhom stess.  Iċ-Ċentru għandu wkoll ftehimiet ta’ kooperazzjoni ma’ aktar minn 60 klijent mifruxa madwar l-Unjoni Ewropea, kif muri fuq il-mappa interattiva hawn taħt.

Il-politika taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni dwar il-klijenti hija li jinkiseb is-sodisfazzjon tal-klijent billi jiġu offruti servizzi lingwistiċi ta’ kwalità għolja permezz ta’ kooperazzjoni mill-qrib u l-iskambju ta’ informazzjoni.

Il-klijenti tagħna nqisuhom bħala s-sħab tagħna fi sforz sabiex nilħqu liċ-ċittadini tal-UE b’informazzjoni korretta u li tinqara fil-lingwa tagħhom stess. Għalhekk inħeġġu lill-klijenti tagħna sabiex jagħtuna rispons dwar ix-xogħol li nkunu għamilna, kif muri fid-deskrizzjoni Skopri l-fluss tax-xogħol tagħna.

Filtru

Ewropa

Riżultati ta' tfittxija: 67 klijent(i) (Irrisettja)
logo partner

Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA)

Location: Brussels
logo partner

Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)

Location: Copenhaguen
logo partner

Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex)

Location: Warsaw
logo partner

Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)

Location: Vigo
logo partner

Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)

Location: Amsterdam
logo partner

Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)

Location: Lisbon
logo partner

Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)

Location: Bilbao
logo partner

Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)

Location: Helsinki
logo partner

Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)

Location: Tallinn
logo partner

Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)

Location: Cologne
logo partner

Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA)

Location: Brussels
logo partner

Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (INEA)

Location: Brussels
logo partner

Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME)

Location: Brussels
logo partner

Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (Chafea)

Location: Luxembourg
logo partner

Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka (REA)

Location: Brussels
logo partner

Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)

Location: Ljubljana
logo partner

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)

Location: Heraklion
logo partner

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)

Location: Vienna
logo partner

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA)

Location: Valenciennes
logo partner

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (EUROJUST)

Location: The Hague
logo partner

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (EUROPOL)

Location: The Hague
logo partner

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (Cepol)

Location: Budapest
logo partner

Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)

Location: London
logo partner

Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)

Location: Parma
logo partner

Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)

Location: Frankfurt
logo partner

Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)

Location: Paris
logo partner

Awtorità tal-GNSS Ewropea (GSA)

Location: Prague
logo partner

Bank Ċentrali Ewropew (ECB)

Location: Frankfurt
logo partner

Bank Ewropew tal-Investiment (EIB)

Location: Luxembourg
logo partner

Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRB)

Location: Brussels
logo partner

Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)

Location: Thessaloniki
logo partner

Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)

Location: Lisbon
logo partner

Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)

Location: Stockholm
logo partner

Ċentru għall-Analiżi u l-Operazzjonijiet Marittimi (Narkotiċi) (MAOC (N)))

Location: Lisbon
logo partner

Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea (SatCen)

Location: Madrid
logo partner

Direttorat Ġenerali għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Opportunitajiet Indaqs (CCE-EMPLOI)

Location: Brussels
logo partner

Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni (CCE-DG T)

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għall-Ġustizzja u l-Konsumaturi (CCE-DG JUST)

Location: Brussels
logo partner

Impriża Konġunta għall-Computing ta' Prestazzjoni Għolja Ewropew (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg

European Labour Authority (ELA)

Location: Bratislava
logo partner

European School Luxembourg II (EEL2)

Location: Luxembourg
logo partner

Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)

Location: Turin
logo partner

Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (EUROFOUND)

Location: Dublin
logo partner

Fużjoni għall-Enerġija (F4E)

Location: Barcelona
logo partner

Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika (BBI JU)

Location: Brussels
logo partner

Impriża Konġunta ECSEL (ECSEL JU)

Location: Brussels
logo partner

Impriża Konġunta għall-implimentazzjoni tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta dwar il-Mediċini Innovattivi (IMI JU)

Location: Brussels
logo partner

Impriża Konġunta Shift2Rail

Location: Brussels
logo partner

Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH JU)

Location: Brussels
logo partner

Impriża Konġunta “Clean Sky” (CSJU)

Location: Brussels
logo partner

Intrapriża Konġunta SESAR (SJU)

Location: Brussels
logo partner

Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)

Location: Vilnius
logo partner

Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)

Location: Budapest
logo partner

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPS)

Location: Brussels
logo partner

Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC)

Location: Riga
logo partner

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (EESC)

Location: Brussels
logo partner

Kumitat għar-Reġjuni (CDR/CoR)

Location: Brussels
logo partner

Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERC)

Location: Brussels
logo partner

Kunsill tal-Unjoni Ewropea (COUNCIL)

Location: Brussels
logo partner

Ombudsman Ewropew (OMBUDSMAN)

Location: Strasbourg
logo partner

Parlament Ewropew (EP DG Trad)

Location: Luxembourg
logo partner

Qorti tal-Awdituri (ECA)

Location: Luxembourg
logo partner

Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (CJEU)

Location: Luxembourg
logo partner

Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-Qasam tal-Asil (EASO)

Location: Valetta
logo partner

Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti (CPVO)

Location: Angers
logo partner

Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

Location: Alicante
logo partner

Uffiċċju tas-Segretarju Ġenerali tal-Iskejjel Ewropej (EURSC)

Location: Brussels