Image
EU Agencies Network logo

Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni huwa membru tan-Network tal-Aġenziji tal-UE.

L-Aġenziji tal-UE ġew stabbiliti mill-Istati Membri tal-UE u mill-istituzzjonijiet tal-UE sabiex jipprovdu servizzi siewja lill-industriji u liċ-ċittadini u biex iwettqu kompiti legali, tekniċi jew xjentifiċi speċifiċi.

Dawn l-attivitajiet jappoġġjaw lill-industriji fl-Ewropa kollha u joffru pariri bbażati fuq evidenza, u dan jgħin sabiex jiġu mfassla politiki u liġijiet infurmati kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f’dak nazzjonali.

L-Aġenziji tal-UE jipprovdu valur miżjud billi jippromwovu informazzjoni u prattiki li jikkondividu l-għarfien espert u billi joffru servizzi tekniċi f’oqsma li jaffettwaw il-ħajjiet ta’ 500 miljun ċittadin Ewropew.

(sors: paġna destinatarja tal-extranet tan-Network tal-Aġenziji tal-UE).