Waħda mill-kisbiet l-aktar impressjonanti ta’ din il-kooperazzjoni interistituzzjonali kienet it-tnedija miċ-Ċentru tat-Traduzzjoni tal-proġett IATE (Terminoloġija Interattiva għall-Ewropa) fl-1999. B’aktar minn 8 miljun terminu li jkopri l-24 lingwa uffiċjali tal-UE, l-IATE hija l-akbar bażi ta’ data terminoloġika kbira fid-dinja llum: fl-2016, il-verżjoni pubblika tagħha rċeviet 36 miljun mistoqsija u l-verżjoni interna tagħha (aċċessibbli biss għall-persunal tal-UE) rċeviet 18-il miljun mistoqsija.

Ilha disponibbli għall-pubbliku mill-2007 u tiġbor flimkien ir-riżorsi terminoloġiċi tas-servizzi tat-traduzzjoni tal-UE kollha. Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni jiġġestixxi l-aspetti tekniċi tal-proġett f’isem is-sħab tal-proġett: is-servizzi ta’ traduzzjoni tal-Kummissjoni Ewropea, tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, tal-Parlament Ewropew, tal-Qorti tal-Awdituri, tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropea/Kumitat tar-Reġjuni, tad-DĠ tal-Interpretazzjoni tal-Parlament Ewropew, tad-Direttorat Ġenerali tal-Interpretazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea (SCIC - Service Commun Interprétation-Conférences), tal-Qorti tal-Ġustizzja, tal-Bank Ewropew tal-Investiment, tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet u tal-Bank Ċentrali Ewropew. Qabel ma tnieda l-proġett, kważi dawn l-istituzzjonijiet kollha kellhom il-bażi ta’ data ta’ termini tagħhom stess, filwaqt li llum il-ġbir terminoloġiku kollu mis-servizzi ta’ traduzzjoni tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE huma kkombinati fil-bażi ta’ data terminoloġika unika kondiviża tal-IATE.