Id-dipartiment ta’ sostenn għat-traduzzjoni jinsab fil-qalba tal-operati taċ-ċentru tat-traduzzjoni u jaġixxi bħala forza ta’ tmexxija fejn jiżgura li s-servizzi tiegħu jitwasslu bla xkiel u b’mod effiċjenti.

Dan id-dipartiment jikkonsisti mis-sezzjoni tal-ġestjoni tal-fluss tax-xogħol u s-sezzjoni tal-iżvilupp tan-negozju u s-sostenn għall-fluss tax-xogħol.

Sezzjoni tal-Ġestjoni tal-Fluss tax-Xogħol

Is-Sezzjoni tal-Ġestjoni tal-Fluss tax-Xogħol hija responsabbli mill-ipproċessar tat-talbiet tal-klijenti sottomessi liċ-Ċentru, mill-indirizzar tat-talbiet li jidħlu sat-twassil tad-dokument finali. Iċ-Ċentru jaħdem prinċipalment abbażi ta’ kuntratti qafas.

Il-membri tas-Sezzjoni tal-Ġestjoni tal-Fluss tax-Xogħol huma responsabbli minn dan li ġej:

  • jirċievu, janalizzaw u jivvalidaw it-talbiet, fejn meħtieġ permezz ta’ negozjati mal-klijenti;
  • jassenjaw xogħlijiet ta’ traduzzjoni, reviżjoni, editjar u terminoloġija lil tradutturi interni u dawk estreni;
  • jiżguraw li l-fajls li t-tradutturi jridu jaħdmu fuqhom kemm jista’ jkun jistgħu jiġu editjati u li d-dokumenti huma fformattjati b’mod korrett qabel ma jintbagħtu lill-klijent;
  • jużaw għodod tat-teknoloġija lingwistiċi biex jipproċessaw il-fajls li jidħlu;
  • jiżguraw li x-xogħlijiet kollha jaslu lura għand min ikun għamel it-talba sad-data ta’ skadenza miftiehma u fil-format meħtieġ;
  • jikkompilaw l-informazzjoni tal-fatturat.

Is-Sezzjoni tal-Ġestjoni tal-Fluss tax-Xogħol tipprovdi sostenn lingwistiku u tekniku lit-tradutturi matul il-fluss tax-xogħol tat-traduzzjoni. Barra minn hekk, tipprovdi korsijiet ta’ taħriġ fid-diversi oqsma speċjalizzati li tkopri (eż. l-użu tat-teknoloġija).

Sezzjoni tal-Iżvilupp tan-Negozju u s-Sostenn għall-Fluss tax-Xogħol

Is-Sezzjoni tal-Iżvilupp tan-Negozju u s-Sostenn għall-Fluss tax-Xogħol hija magħmula minn diversi timijiet:

  • It-Tim tal-Iżvilupp tan-Negozju, li għandu l-għan li jissorvelja x-xejriet u l-innovazzjonijiet tas-servizzi lingwistiċi (għodod, metodi ta’ ħidma u servizzi ġodda) u li janalizza kif iċ-Ċentru jista’ jgħin bl-aħjar mod lill-klijenti tiegħu biex jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ komunikazzjoni tagħhom.
  • Il-Corpus u t-Tim tal-Ġestjoni tat-Terminoloġija, li jforni u jżomm riżorsi u għodod lingwistiċi speċjalizzati fil-qasam tat-terminoloġija, id-dokumentazzjoni tar-referenzi, il-memorji tat-traduzzjoni u t-traduzzjoni awtomatika.
  • It-Tim tat-Trademarks u d-Disinji tal-UE, li jiġġestixxi l-fluss tax-xogħol kollu għat-traduzzjoni ta’ trademarks u disinji tal-UE.
  • Fl-aħħar nett, it-Tim għas-Sostenn u l-Iżvilupp tal-IATE u l-koordinatur EurTerm (pjattaforma kollaborattiva interistituzzjonali għat-terminoloġisti) huma r-responsabbiltà taċ-Ċentru.