Image
CdT Management Board

 

Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni huwa mmexxi minn Bord tat-Tmexxija. L-operat ta’ kuljum tiegħu jsir mill-persunal tiegħu, ibbażat fil-Lussemburgu, u osservat mid-Direttur taċ-Ċentru.

L-Istati Membri tal-UE, il-Kummissjoni Ewropea u l-biċċa l-kbira tal-klijenti taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni huma rappreżentati mill-Bord tat-Tmexxija taċ-Ċentru, li hu magħmul minn membri jew sostituti:

Hekk kif jiġu nnominati għall-Bord tat-Tmexxija, il-membri għandhom jissottomettu dikjarazzjoni ta’ interessi skont il-politika taċ-Ċentru dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta’ interess. L-iskop ta’ din id-dikjarazzjoni huwa li tidentifika kwalunkwe kunflitt ta’ interess potenzjali jew attwali ta’ kwalunkwe membru fir-rigward tas-sħubija tagħhom fil-Bord tat-Tmexxija u li tippermetti liċ-Ċentru jieħu l-miżuri xierqa, meta jkun meħtieġ.

Biex tikkonsulta d-dikjarazzjonijiet ta’ interess u CVs ta’ membri tal-Bord tat-Tmexxija, jekk jogħġbok uża l-interfaċċa ta’ riċerka hawn taħt:

Aġenzija Ewropea għad-Difiża

Dimitri Nicolaides
Membru sħiħ
Bronislava Ouaki
Membru supplenti

Aġenzija Ewropea għall-Ambjent

Katja Rosenbohm
Membru sħiħ
Gülcin Karadeniz
Membru supplenti

Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta

Guillaume de Roquigny-Iragne
Membru sħiħ
Miguel Pereira
Membru supplenti

Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd

Niall McHale
Membru sħiħ
Rieke Arndt
Membru supplenti

Aġenzija Ewropea għall-Mediċini

Alexios Skarlatos
Membru sħiħ
Monica Buch Garcia
Membru supplenti

Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima

Steven Dunlop
Membru supplenti

Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol

Andrew Smith
Membru sħiħ
Mónika Azaola
Membru supplenti

Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi

Shay O’Malley
Membru sħiħ
John Wickham
Membru supplenti

Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka

Christos Ellinides
Membru sħiħ
Marcus Angioni
Membru supplenti

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà

Juhan Lepassaar
Membru sħiħ

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-drittijiet Fundamentali

Nicole Romain
Membru sħiħ
Michail Beis
Membru supplenti

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali

Patrick Hamilton
Membru sħiħ

Bank Ċentrali Ewropew

Rossana Villani
Membru sħiħ

Bank Ewropew tal-Investiment

Maria Bühler
Membru sħiħ
Thierry Fontenelle
Membru supplenti

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Anna Redstedt
Membru sħiħ
Florence Melaerts
Membru supplenti

Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Ineta Strautina
Membru sħiħ
Ani Damyanova
Membru supplenti

Kummissjoni Ewropea

Christos Ellinides
Membru sħiħ
Marcus Angioni
Membru supplenti

Ombudsman Ewropew

Marie-Pierre Darchy
Membru sħiħ
Alessandro Del Bon
Membru supplenti

Qorti Ewropea tal-Awdituri

José Ortiz Pintor
Membru sħiħ
Pawel Szuba
Membru supplenti

Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Thierry Lefèvre
Membru sħiħ
Jurga Haenel
Membru supplenti

Parlament Ewropew

Valter Mavrič
Membru sħiħ
Véronique Rosenkranz
Membru supplenti