Qorti Unifikata tal-Privattivi

Bank Ewropew tal-Investiment

Ombudsman Ewropew

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Skola Ewropea fil-Lussemburgu II

Uffiċċju tas-Segretarju Ġenerali tal-Iskejjel Ewropej