It-traduzzjoni hija r-rendiment tat-tifsira tal-lingwa sors fil-lingwa fil-mira sabiex jiġi prodott test li jkun preċiż skont ir-regoli tal-grammatika tal-lingwa fil-mira, kif ukoll skont l-istruzzjonijiet riċevuti fl-assenjar tal-proġett tat-traduzzjoni. Il-“lingwa sors” hija l-lingwa li biha huwa miktub it-test oriġinali (imsejjaħ ukoll it-“test sors”), u l-“lingwa fil-mira” hija l-lingwa li fiha jiġi tradott it-test sors . Id-dokumenti jiġu pre-proċessati biex jiġi identifikat materjal ripetittiv u jiġi ffaċilitat l-użu mill-ġdid tal-kontenut fil-memorji tat-traduzzjoni (TM) taċ-Ċentru u biex jibbenefikaw mill-użu ta’ magni tat-traduzzjoni awtomatika (MT), sakemm ma jaqgħux taħt xi waħda mill-kategoriji li ġejjin:

  • dokumenti urġenti ħafna
  • dokumenti urġenti f’formati speċifiċi li jeħtieġu operazzjonijiet speċjali ta’ pre-pproċessar

It-talbiet għat-traduzzjoni li jissodisfaw il-kundizzjonijiet it-tajba għall-użu tal-magni tat-traduzzjoni awtomatika taċ-Ċentru jiġu pre-proċessati b’dawn il-magni u jibbenefikaw minn prezzijiet imnaqqsa għall-ħinijiet tat-turnaround. Dawn id-dokumenti tradotti minn qabel jgħaddu minn post-editjar sħiħ min-naħa tal-lingwisti taċ-Ċentru biex jiġi żgurat li r-riżultat finali jkun kompletament komparabbli mar-riżultat miksub permezz ta’ traduzzjoni tradizzjonali (jiġifieri minn traduttur li jipproduċi t-traduzzjoni bl-użu ta’ għodda ta’ memorja tat-traduzzjoni flimkien ma’ traduzzjoni awtomatika).