Programmering en verslaglegging

Aan de hand van de strategie die door de raad van bestuur is vastgesteld, werkt het Vertaalbureau alle daarmee samenhangende operationele meerjarige plannings- en programmeringsdocumenten bij, zodat de IT-strategie, het kwaliteitsbeheer, het personeelsbeleid, en het beheer van competenties en vaardigheden zo nauw mogelijk aansluiten op zijn bedrijfsdoelstellingen.

Meerjarige strategie

In de meerjarige strategie wordt de visie voor de komende jaren uiteengezet. Deze strategie heeft de vorm van overkoepelende strategische doelstellingen, die verder worden uitgewerkt in strategische doelen en initiatieven die alle moeten worden verwezenlijkt in de betreffende periode. Gedurende deze periode wordt de tenuitvoerlegging van de strategie gemeten met behulp van strategische kernprestatie-indicatoren.

Meerjarig werkprogramma

De strategische doelstellingen en acties worden ten uitvoer gelegd via een reeks strategische initiatieven. Dit zijn verzamelingen van projecten en programma’s, naar keuze van het Vertaalbureau en met een beperkte looptijd, die naast de dagelijkse operationele activiteiten van de organisatie worden uitgevoerd in het kader van de meerjarige werkprogramma’s van het Vertaalbureau.

Jaarlijks werkprogramma

De meerjarige werkprogramma’s van het Vertaalbureau worden opgesplitst in jaarlijkse werkprogramma’s waarin de strategische doelstellingen worden afgestemd op de praktische operationele activiteiten, acties en projecten, die uitvoeriger worden beschreven in de werkprogramma’s van de verschillende afdelingen.

Jaarlijks activiteitenverslag

Het jaarlijks activiteitenverslag geeft een overzicht van de activiteiten en behaalde resultaten van het Vertaalbureau voor het jaar in kwestie, uitgaande van de doelstellingen en streefwaarden die in het jaarlijks werkprogramma zijn opgenomen.