Image
EU Agencies Network logo

Het Vertaalbureau is lid van het netwerk van EU-agentschappen.

De EU-agentschappen zijn door de lidstaten en instellingen van de EU opgezet om waardevolle diensten aan bedrijfssectoren en burgers te verlenen en specifieke juridische, technische of wetenschappelijke taken uit te voeren.

Deze activiteiten ondersteunen bedrijfssectoren in heel Europa en helpen op zowel nationaal als EU-niveau gestalte te geven aan beleid en wetgeving op basis van wetenschappelijk onderbouwd advies.

De EU-agentschappen bieden meerwaarde door de uitwisseling van informatie en deskundigheid te bevorderen en door technische diensten aan te bieden op gebieden die relevant zijn voor de levens van de 500 miljoen burgers van de EU.

(Bron: landingspagina van het extranet van het netwerk van EU-agentschappen.)