Het Vertaalbureau werkt voor vertaling, wijziging, revisie, redactie, terminologie en termenlijsten samen met externe aanbieders van taaldiensten om aan de behoeften van zijn cliënten te voldoen.

External language service provider

Voor de uitbesteding van deze diensten maakt het Vertaalbureau gebruik van kaderovereenkomsten of specifieke overeenkomsten, afhankelijk van het soort dienst, de talencombinatie en het vakgebied waar de cliënt om vraagt. Kaderovereenkomsten worden gesloten met aanbieders die een door het Vertaalbureau georganiseerde aanbesteding winnen. Deze overeenkomsten zijn geldig voor één jaar en kunnen stilzwijgend met perioden van één jaar worden verlengd. De maximale duur is echter vier jaar. Wanneer de cliënt een opdracht plaatst, wordt contact opgenomen met de contractanten. Als de eerste contractant op de lijst de opdracht niet kan uitvoeren of niet reageert, kan het Vertaalbureau het werk aanbieden aan de tweede contractant op de lijst, enz. Wanneer geen van de contractanten op de bovengenoemde lijst de opdracht kan uitvoeren of wanneer de taaldienst of het vakgebied in kwestie niet onder een kaderovereenkomst valt, worden er specifieke overeenkomsten gesloten tussen het Vertaalbureau en een externe aanbieder van taaldiensten.

Het moderne, proactieve uitbestedingsmodel dat het Vertaalbureau hanteert, rust op drie pijlers: deskundige externe aanbieders van taaldiensten; een op een dynamische rangorde gebaseerd beoordelingssysteem (dat het Vertaalbureau als eerste in de EU heeft geïntroduceerd), waarmee wordt gewaarborgd dat de beste aanbieders van taaldiensten worden ingezet; en het aanbieden van taalkundige hulpmiddelen aan externe dienstverleners om hen bij hun werkzaamheden te ondersteunen.

Alle opdrachten die extern worden uitgevoerd en door externe aanbieders van taaldiensten aan het Vertaalbureau worden geleverd, moeten van een voldoende hoge kwaliteit zijn om, zonder verdere revisie door het Vertaalbureau, te kunnen worden gebruikt. Het is echter een centraal onderdeel van de kwaliteitsborging van het Vertaalbureau dat alle opdrachten van deze dienstverleners systematisch aan de hand van een beoordelingsformulier door interne taalspecialisten worden beoordeeld om te controleren of ze geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Dit formulier bevat niet alleen een algemene beoordeling van de kwaliteit van de vertaling of redactie maar ook, waar nodig, gedetailleerde informatie over de soorten aangetroffen fouten. Het Vertaalbureau beoordeelt in het bijzonder of de tekst volledig en nauwkeurig is, of referentiedocumenten en gepubliceerde materialen correct zijn aangehaald, of instructies zijn gevolgd en of de terminologie en de stijl consistent zijn.

Het Vertaalbureau besteedt taaldiensten voornamelijk uit in de 24 officiële EU-talen maar ook in andere, niet-EU-talen, zoals IJslands, Noors, Arabisch, Russisch, Servisch, Chinees, Japans, Ivriet, Farsi, enz.