Image
IATE

IATE (Interactieve Terminologie voor Europa), een project dat in 1999 door het Vertaalbureau werd geïnitieerd, vormt een mijlpaal in de interinstitutionele samenwerking. Met ongeveer acht miljoen termen in de 24 officiële talen van de EU is IATE momenteel de grootste terminologiedatabank ter wereld. In 2020 werden in de voor het publiek toegankelijke versie 36,5 miljoen zoekopdrachten verwerkt, terwijl de interne versie (die alleen beschikbaar is voor EU-personeel) goed was voor 21 miljoen zoekopdrachten. 

IATE is sinds 2007 toegankelijk voor het publiek en bundelt alle terminologische bronnen van de taaldiensten van de Europese Unie. Het Vertaalbureau beheert de technische aspecten van het project namens de projectpartners, te weten de vertaaldiensten van de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité/Comité van de Regio’s, het Hof van Justitie, de Europese Investeringsbank en de Europese Centrale Bank. Voordat het project van start ging, beschikten de meeste van deze instellingen over een eigen terminologiedatabank, terwijl nu al hun terminologieverzamelingen worden samengevoegd in de gemeenschappelijke terminologiedatabank van IATE.

In 2018 werd een nieuwe mijlpaal bereikt met de lancering van een gloednieuwe versie van IATE. Het instrument is volledig geherstructureerd op basis van nieuwe technologieën, biedt een grotere interoperabiliteit met instrumenten van derden en is in een nieuw jasje gestoken, waarbij bijzondere aandacht is besteed aan toegankelijkheidsaspecten en bruikbaarheid op uiteenlopende apparaten.

Aanvullende informatie