Functionarissen werkstroomondersteuning (CDT-ACIII-2019/01)

arbeidscontractant Ref.  CDT-ACIII-2019/01 - Publicatiedatum: 19/03/2019 - Uiterste datum: 17/04/2019

Bekendmaking van een vacature voor de post van directeur (Tijdelijk functionaris — Rang AD 14)

tijdelijk functionaris Ref.  COM/2019/20033 - Publicatiedatum: 15/03/2019 - Uiterste datum: 12/04/2019 Luxembourg

Trainee positions in 2019

Stage Ref.  Traineeship 2019 - Publicatiedatum: 01/03/2019 - Uiterste datum: 29/03/2019

The Translation Centre for the Bodies of the European Union offers linguistic traineeships for university graduates or students from the Member States of the EU who wish to acquire an understanding of the Translation Centre´s work and gain professional experience.

In accordance with Administrative Decision No 1/2010 on traineeships offered by the Translation Centre for the Bodies of the European Union, the Translation Centre is organizing a selection procedure for the following six trainee positions in 2019:

  • 1 Italian translator (Translation Department)
  • 1 German translator (Translation Department)
  • 1 Estonian translator (Translation Department)
  • 1 Terminologist (Translation Support Department)
  • 2 Linguists specialised in automatic translation and computer assisted translation tools or document engineering students with proven skills in foreign languages (preferably postgraduate) (Translation Support Department)

Vacatures

Het Vertaalbureau is een multinationale en dynamische organisatie. Het biedt niet alleen carrièremogelijkheden voor taaldeskundigen, maar heeft op zijn verschillende afdelingen ook vacatures voor andere vakmensen.

Zij worden geworven door middel van selectieprocedures. Geselecteerde kandidaten krijgen een contract aangeboden als EU-ambtenaar, tijdelijk personeelslid of arbeidscontractant. De arbeids- en contractuele voorwaarden zijn gebaseerd op de personeelsregels die op de EU-instellingen van toepassing zijn, te weten het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

De vacatures staan open voor onderdanen van de EU-lidstaten.

Stages

Het Vertaalbureau biedt ook stagemogelijkheden aan, met name voor universitaire studenten uit de EU-lidstaten en voor onderdanen van kandidaat-lidstaten die inzicht willen krijgen in het werk van het Vertaalbureau en beroepservaring willen opdoen in een multiculturele en meertalige omgeving.